better together

OPIS KAMPANJE

Kampanja Better Together je kampanja evropskega združenja študentov psihologije (EFPSA). Zajema cikel petih delavnic, ki so namenjene krepitvi vloge študentov psihologije za izobraževanje drugih o najbolj razširjenih vrstah diskriminacije in načinih boja proti njej. V sklopu kampanje izobražujemo in ozaveščamo srednješolce o socialnih predsodkih, stereotipih in diskriminaciji ter jih spodbujamo, da se spoprimejo z njimi. Namen delavnice je, da poskušamo ustvarjali bolj inkluzivno socialno okolje in povečamo empatijo posameznikov v družbi.

Prostovoljcem je pred izvajanjem delavnic zagotovljen trening, ki ga izvedejo trenerji združenja EFPSA, na koncu opravljenih delavnic pa pridobite tudi certifikat o opravljanju delavnic.

Kampanja bo potekala celo študijsko leto, tako da se bo predvidoma izvajalo eno do dve delavnici mesečno. Cilj je pridobiti udeležence, ki se bodo udeležili vseh petih delavnic, medtem ko ni nujno, da vsi prostovoljci vodite vse delavnice, temveč se le-te razdelijo med prostovoljce in lahko vodite samo eno delavnico.

Ta dejavnost združuje aktivne člane združenja EFPSA, srednješolce in lokalne prostovoljce. Vsi skupaj igrajo določeno vlogo pri doseganju glavnega cilja projekta, tj. opolnomočenje mladih za spodbujanje socialne vključenosti in ukrepanje za krepitev vključujočih in mirnih družb.