Članstvo v DŠPS

Društvo ima vsako leto okoli 200 članov, od tega jih je približno 70 aktivnih. Projekti, ki potekajo v društvu, se izvajajo bodisi v okviru dela delovnih skupin, bodisi v okviru sodelovanja med skupinami oziroma v okviru dela Izvršnega odbora.

Poleg tega, da skušamo doseči cilje posameznih delovnih skupin, si z delom v njem študentje pridobivamo znanja in spretnosti, ki nam bodo prišla prav pri našem nadaljnjem delu. Z aktivno vključitvijo v projekte društva se v varnem okolju soočamo s prevzemanjem odgovornosti za lastno delo. Po drugi strani pa preko dela v društvu spoznavamo kolege, s katerimi bomo morda v prihodnosti profesionalno sodelovali, pridobivamo nove prijatelje in se zabavamo.

Članarina in ugodnosti za člane

Članarina znaša v tem študijskem letu 6€ za nove člane in 5€ za tiste, ki želijo članarino podaljšati .

Članom društva pripada članska izkaznica z zaporedno številko in nalepko za tekoče študijsko leto. Člani društva pa imajo tudi mnogo ugodnosti: 

 • prednost pri prijavi na eksurzije, izmenjave in strokovne dogodke
 • popust pri nakupu Panike in Eksperimentatorja
 • sodelovanje v nagradnih igrah (vstopnice za kino in gledališče, praktične nagrade …)
 • popust pri nakupu društvenih produktov (majice, vreče)
 • popust pri prijavi na Psihošolo
 • cenejša udeležba na Kliničnem vikendu
 • sooblikovanje družabnega življenja na Oddelku in izven njega
 • sodelovanje v delovnih skupinah
 • možnost prijave na mailing listo (zaposlitveni oglasi, prostovoljstvo, zanimivi dogodki za študente psihologije, iskanje in nudenje vsakovrstne pomoči)
 • dostop do društvenih prostorov
 • uporaba čajne (kavne) kuhinje
 • možnost udeležbe na treningu trenerjev
 • dostop do ponudbe za izvedbo številnih delavnic in treningov mehkih veščin
 • cenejša udeležba na motivacijskem vikendu
 • možnost udeležbe na prednovoletnem popotovanju v organizaciji skupine Mednarodni
 • cenejše ekskurzije in izmenjave
 • druženje s kolegi in strokovnjaki iz Slovenije in sveta
 • organizacija strokovnih dogodkov in mreženje z vodilnimi psihologi
 • organizacija mednarodne izmenjave in druženje s študenti iz vse Evrope
 • številna nova znanja in veščine (organizacija dogodkov, delovanje neprofitnih društev, finance, marketing, urednikovanje, oblikovanje pisnih sestavkov, komunikacija z različnimi deležniki, vodenje skupin …)
 • možnost organizacije Psihošole
 • mreženje s strokovnjaki s področja psihologije in sorodnih področij
 • sodelovanje pri organizaciji in promociji dogodkov v sklopu Kako si?, namenjenega širši javnosti
 • možnost povezovanja in sodelovanja z društvi, ki so dejavna na psihološkem,
 • psihoterapevtskem področju

Kako postati član?

Včlanite se lahko v času uradnih ur DŠPS, v kabini na Oddelku za psihologijo v Ljubljani vsak ponedeljek med 13:00 in 14:00 uro ali pošljete mail na info.dsps@gmail.com!