EFPSA

Dragi bralec, če si svojo zvestobo zaprisegel našemu študentskemu društvu, naj ti povem, da si postal član ne le Društva študentov psihologije Slovenije, pač pa tudi član Evropskega združenja psiholoških študentskih društev (EFPSA). Kako je to mogoče? EFPSA je razvejana mreža 32-ih študentskih društev iz celotne Evrope in s tem zajema vse študente, ki so člani nacionalnih društev, vključenih v EFPSA. Predstavlja potrebe in interese evropskih študentov, stremi k izboljšanju psihologije kot znanosti, deluje po principu povezovanja in sodelovanja med evropskimi državami ter se venomer trudi izboljšati storitve in dogodke, ki jih ponuja.

FB skupina Efpse: https://www.facebook.com/EFPSA/?fref=ts
FB skupina Efpsa Slovenija: https://www.facebook.com/groups/299879590136321/?fref=ts

Ogrodje EFPSA

Različne dogodke (npr. kongres), projekte (npr. družbeno iniciativ) in storitve (npr. Travel Network) načrtujejo, izvajajo in oglašujejo najbolj aktivni člani EFPSA. To so študenti psihologije, ki delujejo na prostovoljni bazi pod sloganom »from students to students«, torej od študentov k študentom. EFPSA vodi upravni odbor, kamor spadajo predsednik – v letu 2014/2015 Mariyan iz Bolgarije, podpredsednik, tajnik, vodja financ, vodja oglaševanja, koordinator vključenih društev in koordinator EFPSA aktivnosti. Sledi izvršni odbor, večja skupina prostovoljcev,  razdeljena v več delovnih skupin, v katerih organizirajo aktivnosti in storitve ter skrbijo za samo delovanje EFPSA (npr. finančni tim). V zadnjo, tretjo skupino spadamo predstavniki društev iz vseh evropskih držav, ki so vključene v združenje. Naša naloga v EFPSA je predstavljanje domačega društva in njegovih potreb, doma pa predstavljamo EFPSA in aktivnosti, ki ta jih ponuja. 

Torej, dragi bralec, če te mučijo kakršna koli vprašanja glede EFPSA, lahko v letošnjem mandatu, torej od maja 2016 do maja 2017, povlečeš Živo Divjak za rokav (ali jo najdeš na facebooku). Ravno ona je namreč  predstavnica našega društva v EFPSA in ti bo poskusila razjasniti dvome, ki jih morda imaš. 

Kaj EFPSA ponuja?

Študenti psihologije se lahko udeležujejo izobraževalnih, akademskih in družabnih dogodkov, ki jih organizirajo člani EFPSA. Najbolj razširjen in odmeven je gotovo EFPSA kongres, organiziran vsako leto v drugi državi in na določeno psihološko temo. Naslednji tak dogodek bo organiziran na Češkem, aprila 2015, na temo psihologije spolnosti. Na kongresu lahko prisluhneš priznanim predavateljem in se udeležiš delavnic na izbrano temo, poleg tega pa lahko udeležence tudi sam navdušiš in pripraviš  svojo delavnico ali predstavitev raziskave. Kongres pa ne ponuja le akademskih poslastic, ampak tudi širok spekter družabnih dejavnosti, od kulturnih večerov in zabav, do možnosti in priložnosti spoznavanja študentov psihologije iz drugih evropskih držav. Naj za nadobudne bralke (ali bralce) dodam še, da je statistično gledano razmerje med spoloma na EFPSA dogodkih nekoliko bolj enakopravno kot v slovenskem vzorcu študentov psihologije. Medtem ko daje kongres precej poudarka na družabno dogajanje, pa ima EFPSA konferenca povečini strokovno noto, saj program vključuje predvsem predavanja in delavnice tujih profesorjev in študentov. Ponuja tudi izredno priložnost študentom, da sami predstavijo svoje raziskave in psihološko delo. Naslednja EFPSA konferenca bo leta 2015 na Slovaškem, in sicer na temo klinične psihologije. Naslednji dogodek, ki se ga lahko udeležiš kot študent psihologije, je EFPSA trening trenerjev (Train The Trainers Summer School). Traja en teden, v tem času pa se vedoželjni študenti od bolj izkušenih kolegov učijo, kako voditi in pripraviti delavnico ter razvijati trenerske veščine. Za bolj izkušene trenerje, EFPSA ponuja Trening za izkušene trenerje (Train the advanced trainers school), kjer trenerji »mehkih veščin« še nadgrajujejo svoje znanje ter se razvijajo na svoji trenerski poti.  V primeru, da si usmerjen v raziskovanje, ponuja EFPSA izjemno priložnost – Raziskovalno poletno šolo (European Summer School). Na tem dogodku 36 skrbno izbranih udeležencev, razdeljenih v šest skupin, pod vodstvom doktorskih študentov raziskuje določeni psihološki problem. Raziskava se nadaljuje še vse leto in lahko zaključi z eno-mesečnim pripravništvom (Junior research program) na univerzi v Cambridge-u. Vsako leto se odvija tudi dogodek ob EFPSA dnevu, ki  je aktivnim članom EFPSA še posebej pri srcu, saj predstavniki društev predstavljamo dejavnosti EFPSA na domačih fakultetah in tako se po vsej Evropi širi glas o  združenju EFPSA.

Poleg vseh dogodkov se lahko kot študent psihologije poslužuješ tudi številnih storitev, ki jih EFPSA nudi. Študenti psihologije iz celotne Evrope lahko objavijo svoj članek  v reviji JEPS – reviji evropskih študentov psihologije in si s tem prislužijo strokovno referenco v znanstveni reviji, poleg tega pa dobijo ključne povratne informacije, s pomočjo katerih lahko popravijo svoje napake. EFPSA nudi tudi informacije o študiju v tujini, saj lahko preko storitve študij v tujini (Sudy Abroad Service)  pridobiš informacije o študiju v določeni državi. Študente, ki se udeležujejo EFPSA dogodkov, poleg skupne študijske usmeritve pogosto povezuje še ljubezen do potovanja. To lahko olajša storitev Travel Network, omrežje, preko katerega lahko tisti, ki potujejo po vsej Evropi, najdejo prijazne gostitelje, ki jih zraven postelje ali kavča razveselijo še z zanimivo psihološko debato. Novost pri EFPSA je delovna skupina družbena iniciativa (social initiative), ki se bori proti predsodkom, povezanih s psihologijo in poskuša povečati pozitiven vpliv psihologije na družbo.

EFPSA torej ponuja širok nabor aktivnosti, sami dogodki pa imajo na udeležence zanimiv vpliv. Velikokrat se namreč zgodi, da študenti po tem, ko se prvič srečajo z EFPSA, želijo postati le še bolj vpleteni v dogajanje združenja.

Zakaj?                                                                                                                                                                 

Morda se želiš naučiti in izkusiti kaj novega  ali pa želiš novo študijsko izkušnjo? Morda iščeš motivacijo ali navdih? Vsega tega ti sicer ne morem obljubiti, drznem pa si trditi, da še nisem srečala študenta psihologije, ki bi ga EFPSA pustila ravnodušnega. Sklepam, da je to povezano s spoznavanjem tujih
študentov ter preko njih možnosti in priložnosti, ki jih lahko kot študent psihologije dobiš. Veliko je govora tudi o EFPSA vzdušju, tako imenovanem 
EFPSA spiritu, ki te prevzame, ko se čutiš povezanega s študenti psihologije iz vse Evrope, kljub temu pa je EFPSA več kot le navdušujoč družabni dogodek. Menim, da lahko s konferencami, raziskovalno poletno šolo, treningom trenerjev in drugimi aktivnostmi, pridobiš mnoge psihološke veščine in znanja, ki morda niso vključena v uradni študijski sistem, a lahko kljub temu pomembno vplivajo na psihološko kariero. Družba kolegov iz tujine pa je tista, ki vse skupaj naredi še slajše. Zaključila bom tako, kot se za klasični primerek študenta psihologije spodobi – s statistiko. Predstavljaj si, da delaš faktorsko analizo na EFPSA. Uporabiš torej lastnosti uporabnikov EFPSA in pritisneš na ustrezne gumbe v SPSS. Z malo rotacije bi najbrž odkril naslednje faktorske skupine: psihologijo, mednarodne aspiracije, zanos in dobro voljo. S statistiko se vsekakor ne gre šaliti, zato ti v primeru, da se s faktorji poistovetiš, predlagam obisk EFPSA dogodka ali pa vsaj hiter pregled spletne strani (www.efpsa.org).

Anja Javorič
predstavnica Društva študentov psihologije Slovenije v EFPSA

Za podporo se zahvaljujemo študentskima organizacijama ŠOU in STIKS