Transakcijski račun
Številka: 02010-0092247354
Račun je odprt pri Novi ljubljanski banki (NLB, Trg republike 2, 1520 Ljubljana)
Ime: Društvo študentov psihologije Slovenije
Naslov: Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

Matična in davčna številka društva
Matična številka: 5993385
Davčna številka: 79442218 (nismo zavezanci za DDV)