Želimo si, da je DŠPS
društvo vseh študentov psihologije.

Želimo, da na takšen ali drugačen način prav vsakemu omogoči pridobivanje novih izkušenj in znanja ter tako izboljša kvaliteto študija in pomaga na poti k temu, da postanemo odlični psihologi.

Želimo si tudi, da DŠPS
ni samo za študente psihologije.

Želimo, da pridobljene izkušnje in znanja že tekom študija na različne načine delimo tudi z drugimi ter s tem soustvarjamo boljšo družbo.

Kako uresničujemo
našo vizijo?

S priložnostmi.

Študentom nudimo varno okolje, v katerem lahko preizkušajo nove stvari, uresničujejo svoje ideje in premikajo lastne meje.

S strokovnostjo.

Z veseljem vlagamo energijo v organizacijo poletnih šol, mednarodnih izmenjav, strokovnih ekskurzij, konferenc ter drugih predavanj in delavnic.

Z mislijo na druge.

Uživamo v izvajanju delavnic za mladostnike in odrasle, s katerimi želimo promovirati duševno zdravje in destigmatizirati duševne motnje.