KAj počnemo?

NA KRATKO

Trudimo se, da bi skladno z našo vizijo na takšen ali drugačen način prav vsaki študentki in študentu psihologije omogočili pridobivanje novih izkušenj in znanja ter tako izboljšali kvaliteto študija. Hkrati želimo na različne načine in v različnih oblikah pridobljene izkušnje in znanja že tekom študija deliti tudi z drugimi ter s tem soustvarjati boljšo družbo.

Zato poskušamo članom ponuditi čim več čim bolj raznolikih aktivnosti. Trenutno lahko naši člani sodelujejo v eni od osmih delovnih skupin, ki delujejo vse leto, se pridružijo organizacijski ekipi enega od treh strokovnih vikendov, izvajajo delavnice v okviru ene od dveh evropskih kampanj ter objavljajo svoje strokovne in znanstvene prispevke v eni od naših dveh revij.

NAŠA ZAGNANOST V ŠTEVILKAH

V študijskem letu 2019/2020 smo organizirali več kot 40 dogodkov, ki se jih je udeležilo skupaj več kot 1000 ljudi.

V študijskem letu 2018/2019 smo izvedli približno 150 delavnic za skupno več kot 2000 učencev in dijakov.

V zadnjih mesecih smo napisali več kot 70 strokovnih člankov, ki so objavljeni v reviji Panika, in nekaj znanstvenih člankov, ki so objavljeni v reviji Eksperimentator.

Na naših družbenih omrežjih smo v zadnjem letu pripravili več kot 400 izobraževalnih objav, ki si jih v povprečju ogleda 2000 ljudi, nekatere od njih so dosegle tudi do 20 000 in celo 30 000 ljudi.