Struktura društva

Najvišji organ društva je skupščina, ki jo sestavljajo vsi člani društva.

Izvršni odbor je izvršilni organ društva, ki zastopa skupne interese članov društva, vodi ga predsednik društva.

Poleg skupščine, izvršnega odbora in predsednika, so organi društva še podpredsednik, blagajnik, sekretar, nadzorni odbor in disciplinska komisija. Nadzorni odbor je nadzorni organ, ki nadzira delovanje društva in v primeru kršitev skliče disciplinski organ – disciplinsko komisijo, ki vodi disciplinske postopke in izreka ukrepe zoper kršitve.

Izvršni odbor sestavljajo stalni člani (predsednik, podpredsednik, blagajnik in sekretar) ter vodje delovnih skupin. V društvu trenutno deluje 7 delovnih skupin. Povabljeni člani IO so tudi predstavnik v ŠOFF, ŠSFF, EFPSA svetnik ter lokalni koordinatorki EFPSA kampanj Mind the Mind in Better Together.

Člani izvršnega odbora

Predsednik
Podpredsednica
Sekretarka
Blagajničarka

Vodja projekta Kako si?
Vodji Mednarodnih odnosov
Vodja Panike
Vodja Psihomoči
Vodji Psihošole
Vodji Obštudijcev
Vodja PR & Marketing

ŠOFF svetnica
ŠSFF svetnica
EFPSA svetnica
Mind the Mind koordinatorka
Better together koodinatorka

Marko Šopar
Živa Manja Petrovec
Ema Petavar
Katarina Sinja Miloševič

Hana Markočič
Ajda Makar in Saša Gorišek
Sara Pavlović
Leja Mauko
Katarina Madunič in Staša Lesjak
Tjaša Poglej
Tia Jakopič

Sara Pavlović
Ana Reberc
Katarina Madunič
Tjaša Hauptman
Minea Rutar