Osnovne informacije

Društvo študentov psihologije Slovenije DŠPS je prostovoljno, neprofitno in nepolitično združenje študentov psihologije s področja Slovenije. Osnovni cilji društva so izboljšanje kvalitete in pogojev študija psihologije, razširitev študija z obštudijskimi dejavnostmi, povezovanje in sodelovanje študentov psihologije ter mednarodno povezovanje in zastopanje študentov psihologije.

Društveni prostori se nahajajo na Filozofski fakulteti, natančneje v naši “kabinci” – tretja vrata na levem delu hodnika Oddelka za Psihologijo. V času uradnih ur ste tja vabljeni vsi – v naši kabini ni nikoli dolgčas! 

Naša vizija

Želimo si, da je DŠPS društvo vseh študentov psihologije. Želimo, da na takšen ali drugačen način prav vsakemu omogoči pridobivanje novih izkušenj in znanja ter tako izboljša kvaliteto študija in pomaga na poti k temu, da postanemo odlični psihologi.

Želimo si tudi, da DŠPS ni samo društvo za študente psihologije. Želimo, da pridobljene izkušnje in znanja že tekom študija na različne načine delimo tudi z drugimi ter s tem soustvarjamo boljšo družbo.

Kako uresničujemo vizijo?

S PRILOŽNOSTMI. Študentom nudimo varno okolje, v katerem lahko preizkušajo nove stvari, uresničujejo svoje ideje in premikajo lastne meje.

S STROKOVNOSTJO. Z veseljem vlagamo energijo v organizacijo poletnih šol, mednarodnih izmenjav, strokovnih ekskurzij, konferenc, izobraževanj ter drugih predavanj in delavnic.

Z MISLIJO NA DRUGE. Uživamo v izvajanju delavnic za mladostnike in odrasle, s katerimi želimo promovirati duševno zdravje in destigmatizirati duševne motnje.