Mind the mind

OPIS KAMPANJE

Študenti psihologije izvajamo delavnice v sklopu projekta “Mind the Mind” – Boj proti stigmatizaciji duševnih bolezni. Projekt poteka pod okriljem Evropskega združenja študentov psihologije (EFPSA).

Kampanje je namenjena izobraževanju osnovnošolcev, srednješolcev ter širše javnosti o duševnem zdravju in duševnih boleznih, hkrati pa si prizadevamo zmanjšati negativna prepričanja in stigmo do posameznikov, ki jih prizadenejo duševne motnje.

Glavni namen delavnice je ozavestiti družbo in vsakega posameznika o tem, da lahko skupaj doprinesemo k pomembni in pozitivni spremembi v družbi ter pomagamo zmanjšati stigmatizacijo in socialno izključevanje ljudi z duševnimi motnjami. Eden od razlogov, zakaj ljudje z motnjami v duševnem zdravju ne morejo živeti dostojnega življenja, je, da težko prosijo za pomoč in raje skrivajo svoje probleme. Temu pa botruje tudi to, da so obkroženi z ljudmi, ki nimajo znanja o duševnih motnjah in posledično stigmatizirajo duševne motnje, ker jih ne razumejo in ne poznajo dovolj dobro.

DELAVNICE

Skupina Social Impact, ki deluje pod okriljem združenja EFPSA, je s pomočjo svojega znanja in obstoječih raziskav na tem področju pripravila delavnico na temo destigmatizacije duševnih bolezni ter podrobna navodila za izvajanje le-te. Delavnica je posebej prilagojena za tri ciljne skupine: osnovnošolce, srednješolce ter odrasle. Zastavljena je zelo interaktivno, saj poskušamo s pomočjo videoposnetkov, iger vlog, kvizov in razprav pomagati posameznikom razumeti zapletene teme, kot so duševno zdravje ter težave v duševnem zdravju. Za izvajalce delavnic pripravimo tudi dve kratki izobraževanji, eno na temo psihopatologije, v sklopu katerega pridobijo znanje o duševnih motnjah, o katerih se govori tekom delavnice, ter drugo, kjer se izobrazijo v izvajanju delavnice.

Delavnice se izvajajo tekom celega študijskega leta po različnih krajih po Sloveniji. Vsak prostovoljec delavnice izvaja v času, ko mu študijske in ostale obveznosti to dopuščajo.

Prostovoljci, ki v študijskem letu izvedejo vsaj 135 minut delavnic in izpolnijo evalvacijski vprašalnik s strani združenja EFPSA, pridobijo tudi certifikat o opravljenih delavnicah.

“Izvajanje delavnic v sklopu kampanje Mind the Mind mi je prineslo kup novih in zanimivih izkušenj. Dobila sem možnost, da sem se preizkusila v izvajanju delavnic z različnimi populacijami. Zelo posebna izkušnja je, ko po izvajanju delavnice prejmeš mnenja udeležencev in so ti resnično hvaležni, da je nekdo z njimi spregovoril o teh temah, in veseli, ker imajo sedaj več znanja. Tudi sama sem hvaležna, da lahko informacije o teh temah prenašam naprej in širim zavedanje, da je pomembno, da se o tem spregovori, ter tako pripomorem k osnovnemu namenu kampanje.”