Picture

PANIKA je revija študentov psihologije katerega poslanstvo je mogoče povzeti v treh točkah:

  • študentom psihologije želi PANIKA nuditi medij, ki razširja in dopolnjuje študijski program psihologije s teoretičnimi in praktičnimi vprašanji, spoznanji s področja psihologije in sorodnih ved, 
  • študentom psihologije želi nuditi medij, ki omogoča komuniciranje svojih idej in spoznanj, tako s področja psihologije in sorodnih ved kot tudi z drugih področij življenja,
  • preko vključevanja v študijsko in družabno življenje študentov psihologije povezovati študente v prijeten in aktiven kolektiv ter krepiti njihovo pripadnost Oddelku za psihologijo, Društvu študentov psihologije in stroki. Obenem je PANIKA zanimiva tudi za študente drugih, sorodnih (ali pa tudi ne) smeri, pa tudi za strokovnjake na področju psihologije in njej sorodnih ved.

PANIKA izhaja že od leta 1996. Nastala je na pobudo dveh nadebudnih študentov (sedaj že diplomiranih psihologov), ki sta na skupščini Društva študentov psihologije oznanila, da želita ustvarjati časopis, in povabila študente k sodelovanju. Od težkih začetkov pa do danes smo izdali že okrog 40 številk. Zadnja leta so vse številke tematske, kar pomeni, da poskušamo določeno temo (npr. svetovanje, prehod v odraslost, humor, policija, sodstvo in vojska, jezik, ekstremi idr.) predstaviti čim bolj celovito. Poleg tega ima vsaka številka še strokovni sklop, ki zajema prispevke z različnih področij psihologije (obča, klinična, pedagoška, socialna, razvojna, organizacijska psihologija in metodologija). Pomemben del revije je posvečen tudi študentom; tu lahko najdete potopise, literarne utrinke, kolumno ter druge razvedrilne vsebine. In kaj načrtujemo v prihodnje? Še izboljšati kakovost revije, razširiti krog bralcev in se promovirati tudi v širši javnosti. Vsaka sveža ideja je dobrodošla. Pri PANIKI smo zelo veseli vsakega novega člana. V naši delovni skupini lahko pridobiš ogromno izkušenj s področja novinarstva, preko iskanja piscev člankov spoznavaš nove ljudi, širiš svoja obzorja, poleg tega pa se še zabavaš.