OSTALI PROJEKTI


Motivacijski vikend

Namen motivacijskega vikenda (v enem študijskem letu se organizira en motivacijski vikend, praviloma v oktobru ali novembru) je predvsem ta, da se vsem študentom, predvsem pa študentom prvega letnika, predstavi Društvo študentov psihologije Slovenije (DŠPS) in vse delovne skupine, ki delujejo v okviru Društva. Poleg tega pa vse delovne skupine v tem vikendu naredijo letni plan svojega dela za prihodnje študijsko leto. Cilj motivacijskega vikenda pa je tudi boljše medsebojno spoznavanje med študenti ter večja povezanost študentov prvega letnika z ostalimi študenti.

Psihotik


Psihopiknik


Božično dogajanje na Oddelku za psihologijo