Psihomoč

KDO SMO PSIHOMOČ?

V skupini PsihoMOČ smo združeni trenerji mehkih veščin, ki ustvarjamo in izvajamo delavnice, s katerimi želimo različnim ciljnim populacijam na zanimiv in zabaven način posredovati znanja o raznovrstnih mehkih veščinah. Vsako leto trenerji pripravimo Trening trenerjev, 6-dnevno izobraževanje, na katerem izobrazimo študente, ki bi si v prihodnje želeli tudi sami postati trenerji mehkih veščin in samostojno izvajati delavnice, za že obstoječe člane skupine pa pripravljamo tudi nadaljevalna izobraževanja.

Organiziramo tudi dneve mehkih veščin, v sklopu katerih študentom predstavimo zanje uporabne teme, ustvarili smo sklop delavnic, ki jih izvajamo na osnovnih šolah, aktivni pa smo tudi znotraj samega Društva študentov psihologije Slovenije. Delavnice izvajamo na motivacijskih in tutorskih vikendih, pripravljamo treninge za projekt Kako si? ter poskrbimo za povezovanje in usposabljanje študentov pri različnih drugih projektih.

KAJ PONUJAMO

Vsi novi člani se udeležijo 6-dnevnega izobraževanja, treninga trenerjev, ki nove trenerje opremi z znanjem o sami zasnovi in izvedbi delavnic, kot tudi z znanjem o mehkih veščinah, ki med drugim vključujejo javno nastopanje, skupinsko dinamiko, neverbalno komunikacijo in druge spretnosti. Psihomočnim trenerjem se nato stalno ponujajo priložnosti za izvajanje delavnic z različnimi skupinami in na različne teme, s čimer lahko pridobite neprecenljive izkušnje in se stalno razvijate kot trenerji mehkih veščin. Skupaj organiziramo tudi treninge trenerjev za nove člane in nadaljevalna izobraževanja za trenerje skupine Psihomoč, s katerimi nadgrajujemo že usvojeno znanje.

“Biti del takšne skupine študentov, ki so zagnani, polni idej in energije, je nekaj, kar mi odpira nove vpoglede v to, kako širiti psihološko znanje s predavanj v širši svet. Poleg izkušenj, ki jih pridobivam z vodenjem delavnic, pa lahko pridobljene kompetence uporabljam tako v svojem vsakdanjem življenju kot tudi pri študiju in odnosih z drugimi ljudmi.”

“Skupina Psihomoč je kot najboljši možni izbirni predmet. Veliko se naučiš o izvajanju delavnic, skupinski dinamiki in mehkih veščinah, imaš priložnost se uriti in uporabljati to znanje, poleg tega pa so vsi »sošolci« navdušeni nad novimi izzivi in pripravljeni ustvarjati nekaj svežega. Meni je ta skupina ogromno dala, med drugim tudi znanje in zagon, da sem lahko s kolegicami znotraj skupine ustanovil zavod Empatiko, s katerim bomo lahko izvajali podobne projekte, tudi po zaključenem študiju.”