PSIHOŠOLA

Zgodovina

Projekti

Psihošola je petdnevno srečanje, na katerem študentje spoznavamo vsebine in področja psihologije, ki jih študij slabo ali pa sploh ne  pokriva. Delo poteka v obliki predavanj in delavnic, ki jih vodijo priznani strokovnjaki. Psihošola pomeni torej vir strokovnih informacij in hkrati nudi vpogled v praktično dejavnost psihologov.  Seveda pa se na psihošolah ne samo izobražujemo in nismo ves čas resni, ampak se tudi zabavamo, predvsem ob zabavnih večerih, kjer ne manjka smeha in dobre volje.

Ideja zimskih in poletnih šol psihologije se je porodila iz želje razširiti in udejanjiti znanja, ki jih nudi sam študij, ter želje, da bi se študentje med seboj bolje povezali. Konkretni cilji delovne skupine so: seznanitev s področji psihologije, ki jih študij ne pokriva, seznanitev z novimi spoznanji, smermi in aktualnimi temami v psihologiji, oblikovanje projektnega raziskovalnega dela, samospoznavanje, seznanjanje s praktičnim delom in njegovimi problemi, premagovanje prepada med študijem in prakso, medsebojno spoznavanje študentov, spoznavanje študentov in profesorjev ter spoznavanje študentov in praktikov.

Člani naše skupine navezujejo poznanstva s strokovnjaki različnih področij, preizkušajo svoje sposobnosti načrtovanja in izvajanja Psihošol, pridobivajo nova znanja, se zabavajo, dobijo mnogo novih prijateljev tako znotraj skupine kot med študenti, včasih obupavajo nad pisanjem številnih prošenj za sponzorstva in donacije, predvsem pa so na končni izdelek vedno ponosni.

Letošnja vodja: Staša Lesjak
Fb stran skupine: ​https://www.facebook.com/psihosoladsps/?fref=ts