zagovorništvo

KAJ JE ZAGOVORNIŠTVO?

Namen Delovne skupine za zagovorništvo je aktivno spremljati pomembne spremembe, ki se dogajajo v družbi na področju psihološke stroke, o slednjih ozaveščati tudi študente psihologije ter se aktivno vključevati v razprave aktualnih problematik v javnosti ter zastopati interes in mnenje študentov.

Zanima nas, kaj se dogaja z Resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja, kako pomemben korak v naši stroke je, kritično presojamo neobstoj primerne zakonodaje na področju duševnega zdravja ter aktualno preučujemo vse spremembe, ki se dogajajo okoli nas ter pomembno vplivajo na duševno blagostanje širše družbe ter lastne stroke. S tematikami se spoznavamo poglobljeno, zavzeto in na različne načine. Vabimo goste, ki nam osvetlijo druge perspektive, vsa spoznanja pa delimo med študente in jih spodbujamo h kritični presoji in aktivnemu sodelovanju v bodoči stroki.

KOGA VABIMO?

Delovna skupina je precej nova, ideje, projekti in načrti se še razvijajo, tako da si zelo želimo novih nadobudnih, zvedavih in kritično razmišljajočih študentov, ki nam bodo pomagali razvijati namen skupine in dosegati skupne cilje.

KAJ PONUJAMO?

Pripravljali bomo okrogle mize, soočenja različnih pogledov in strokovnjakov ter spodbujali tako študente kot tudi splošno javnost h kritičnemu in spoštljivemu javnemu diskurzu o duševnem zdravju in psihološki stroki.

KDAJ JE SKUPINA AKTIVNA?

Skupina je aktivna celo leto, tako da se nam lahko pridružiš kadarkoli, sam potek dogodkov in dela pa je odvisen tudi od zunanjih dejavnikov, aktualnih problematik in notranje motivacije.

Skupini sem se primarno pridružila, ker sem imela občutek, da premalo vem o zakonski ureditvi psihološke dejavnosti in sem se želela o tem podučiti, kot tudi ugotoviti, kako lahko študentje pripomoremo k ureditvi le-te.

V skupini se ne posvečamo zgolj zakonski ureditvi, ampak tudi drugim aktualnim področjem in skupaj spoznavamo kako lahko študentje pripomoremo k ureditvi različnih perečih problemov na našem področju.