Zgodovina Psihošol

Študijsko leto 2016/2017
Jesenska psihošola 2017: 24.9. – 29.9.2017
LOKACIJA: Spodnje Vrtiče (dom Zveze Sonček)
TEMA: Odvisnost
PREDAVATELJI:Mina Paš (Potovanje k sebi: terapevt kot sopotnik človeku), Mateja Okanovič (Odvisnost od prepovednih drog v praksi kliničnega psihologa), Ana Ziherl in Anja Murovec (motnje hranjenja in zasvojenost), Primož Brinovec (Prepovedane droge, izdelava in trendi tihotapljenja v Sloveniji), Helena Hercog in tri osebe z izkušnjo odvisnosti (okrogla miza o odvisnosti od alkohola, heroina in kokaina), Špela Reš  (zasvojenost s spletom in računalniškimi igrami), Rok Jagodič (TRE terapija), Matic Prinčič (TMR), Sinapsa – Rok Jagodič, Enej Skrget in Sara Fabijan (o Sinapsi, odvisnost od spleta in tehnologij).
Pri projektu so nam finančno pomagali ŠOU, Študentska organizacija univerze v Ljubljani, ŠOFF, Študentska organizacija Filozofske fakultete in ŠSFF, Študentski svet Filozofske fakultete.

Študijsko leto 2015/2016
Jesenska psihošola 2016: 25.9. – 30.9.2016
LOKACIJA: Spodnje Vrtiče (dom Zveze Sonček)
TEMA: Temne plati psihologije
PREDAVATELJI: Gregor Jazbec (Nasilje v vojni, Propaganda), Tanja Breznik (Preobremenjenost, izgorelost), Simon Brežan (Vpliv kapitalizma in potrošništva na duševno zdravje posameznika), Jurij Dreo (Svobodna volja z nevrološkega vidika), Katarina Veselko in Timotej Strnad (Psiholog pri izbiranju in spremljanju tekmovalcev v resničnostnih šovih). Pri projektu so nam finančno pomagali ŠOU, Študentska organizacija univerze v Ljubljani, ŠOFF, Študentska organizacija Filozofske fakultete in ŠSFF, Študentski svet Filozofske fakultete

.
Študijsko leto 2014/2015
Jesenska psihošola 2015: 20.9. – 24.9.2015
LOKACIJA: Spodnje Vrtiče (dom Zveze Sonček)
TEMA: Spolnost skozi oči psihologije
PREDAVATELJI: Gabrijela Simetinger (Spolne motnje in njihova obravnava po načelih spolne medicine), Združenje proti spolnemu zlorabljanju (Spolni napad na otroka in njegova zaščita), Mitja Blažič iz društva Legebitra (Heteroseksualna propaganda), Katarina Veselko (Spolnost z vidika transakcijske analize), Peter Topič (Zasvojenost s spolnostjo v digitalni dobi) in Roman Kuhar (Rojstvo homoseksualca na psihiatričnem kavču in njegova smrt v medicinskih laboratorijih). Pri projektu so nam finančno pomagali ŠOU, Študentska organizacija univerze v Ljubljani, ŠOFF, Študentska organizacija Filozofske fakultete in ŠSFF, Študentski svet Filozofske fakultete.

Študijsko leto 2013/2014
Jesenska psihošola 2014: 24.9. – 28.9.2014
LOKACIJA: Spodnje Vrtiče (dom Zveze Sonček)
TEMA: Psihologija v praksi
PREDAVATELJI: Irena Valdes (likovna terapija), Bojana Caf (Gibalno – plesna terapija pri delu z otroki in mladostniki), Janko Bohak (Delo s sanjami v Psihoanalizi), Duško Mamut (Terapija z glasbo »Zvok duše univerzuma«), Herman Vernik (realitetna terapija) in Sebastijan Kristovič (logoterapija).

Študijsko leto 2012/2013
Jesenska psihošola 2013: 23.9. – 27.9.2013
LOKACIJA: Elerji nad Ankaranom (dom Zveze Sonček)
TEMA: Psihologija v praksi
PREDAVATELJI: Katjuša Popovič (Trgovina z ljudmi in žrtve trgovine z ljudmi), Uroš Rošker (Psiholog v vojski – osebna izkušnja), Bojan Dekleva (Brezdomstvo in odklonska vedenja), Petra Škof (»IGRA ZA ŽIVLJENJE«, Uporaba igralne terapije za pomoč otrokom s čustvenimi in vedenjskimi težavami), Mateja Videčnik (Kako deluje psihologija v svetu potrošništva), Vislava Globevnik Velikonja in Lucija Pavše (Žalovanje po smrti otroka v obporodnem obdobju).  

Zimska psihošola 2013: 13.2. – 17.2.2013
LOKACIJA: Elerji nad Ankaranom (dom Zveze Sonček)
TEMA: Psihologija družine
​PREDAVATELJI: Andreja Barbara Jaš (Metode terapevtskega dela v Terapevtski skupnosti za zasvojene starše in njihove otroke), Borut Kožuh (Vzgojni stil ali diagnostika vzgojnega stila), Tina Bončina (Čustva v partnerskem odnosu), Christian Gostečnik, Ana Marija Sobočan in Melita Kramar.


Študijsko leto 2011/2012

Poletna psihošola 2012: 26.9. – 30.9.2012
– LOKACIJA: Elerji nad Ankaranom (dom Zveze Sonček)
– TEMA: Živali in psihologija
– PREDAVATELJI: Maksimiljana Marinšek (Terapija s pomočjo živali), Simona Kralj Fišer (Ali imajo živali osebnost? Agresivnost pri živalih), Sebastjan Mrak (Treniranje policijskih psov), Vanja Rejec (Odgovorni vodja tropa), Milan Pogačnik (Etika in živali v poskusu) in Katarina Mavec (Terapija s pomočjo konj).

Pri projektu so nam finančno pomagali ŠOU, Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, ŠOFF, Študentska organizacija Filozofske fakultete in ŠSFF, Študentski svet Filozofske fakultete.

Zimska psihošola 2012: 15.-19.2.2012
– LOKACIJA: Taborniški dom Marindol, Marindol, Adlešiči
– TEMA: Psihologija spanja in sanj
– PREDAVATELJI: Jože Magdič (Interpretacija sanj iz vidika analitične psihologije  C.G. Junga), Sandi Jug (Lucidne sanje), Iztok Zver (Pojmovanje sanj skozi zgodovino), Igor Okorn (Sanje v psihoanalitični psihoterapiji), Bojan Rojc (Spanje in cirkadiani ritmi), Vita Štukovnik (Psihološki pristopi pri obravnavi nespečnosti in drugih motnjah spanja) in Barbara Gnidovec Stražišar (Spanje pri otroku: pomen, ontogeneza in motnje spanja).

Pri projektu so nam finančno pomagali ŠOS, Študentska organizacija Slovenije, ŠOU, Študentska organizacija univerze v Ljubljani, ŠOFF, Študentska organizacija Filozofske fakultete, ŠSFF, Študentski svet Filozofske fakultete in ŠOVZ, Študentska organizacija visokošolskih zavodov.

Študijsko leto 2010/2011

Jesenska psihošola 2011: 28.9. – 2.10. 2011
-LOKACIJA: Gozdna šola ZTS, Bohinj
-TEMA: Psihologija spolnosti
– PREDAVATELJI: Zoran Milivojević (Ljubav i seksualnost u doba postmoderne), Simona Zgaga (Spolni partnerji in na spolnosti temelječa partnerstva), Polona Sepe (Tantra – širjenje zavesti s pomočjo spolne energije), Maja Bresjanac (Spolnost in možgani), Sanja Rozman (Odvisnost od odnosov), Peter Topič (Odvisnost od seksualnosti), Miha Rutar in Vesna Mirt Čampa (Telo in spolnost v relacijski družinski terapiji)

Finančno so nam pri projektu pomagali ŠOU, študentska organizacija Univerze v Ljubljani in ŠSFF, Študentski svet Filozofske fakultete 

Zimska psihošola 2011: 14. – 18. februar 2011
– LOKACIJA: Elerji nad Ankaranom (dom Zveze Sonček)
-TEMA: Zdrav duh v zdravem telesu (šport in športna psihologija)
-PREDAVATELJI:Robert MIsja (Uvod v psihologijo športa z razpravo in primeri), Aleš Vičič in Katja Čavničar (Osnovne tehnike psihološke priprave v športu), Saša Cecić Erpič (Športni trikotnik: odnosi med športnikom, trenerjem in starši), Samo Ribarič (Kognicija in gibanje pri plesu, športu in parkinsonovi bolezni), Misliti in biti moralen, nad 8000 metri: Psihološko-etične dileme v alpinizmu (Okrogla miza z Vikijem Grošljem, legendo slovenskega alpinizma ter Stojanom Burnikom, alpinistom in predavateljem na Fakulteti za šport). 

Finančno so nam pri izvedbi projekta pomagali: ŠOFF – Študentska organizacija Filozofske fakultete,  ŠSFF – Študentski svet Filozofske fakultete

Študijsko leto 2009/2010

Poletna psihošola 2010: 20. – 24. september 2010
– LOKACIJA: Elerji nad Ankaranom (dom zveze Sonček)
– TEMA: Forenzična znanost
– PREDAVATELJI: Janez Rojšek (Razvojno-psihološke značilnosti morilcev), Irena Zupanič Pajnič (Molekularno-genetske preiskave na Inštitutu za sodno medicino), Borut Štefanič (Sodno-medicinske preiskave na Inštitutu za sodno medicino), Borut Pogačnik (Forenzično preiskovanje pisav na pragu 21. stoletja), Gorazd Mrevlje (Forenzična psihologija in psihiatrično izvedenstvo), Peter Praper (Forenzična psihologija v civilnem pravu in pristopi k forenzičnemu ocenjevanju), Peter Umek in Tinkara Mrevlje Pavšič (O forenzični psihologiji in forenzičnih psihologih; Serijski morilci in različne metode profiliranja). 

Finačno so nam  pri izvedbi projekta pomagali:  ŠOU, Študentska organizacija univerze v Ljubljani, ŠSFF – Študentski svet FF

Zimska psihošola 2010:  8. – 12. februar 2010
– LOKACIJA: Elerji nad Ankaranom (dom zveze Sonček)
– TEMA: Psihologija umetnosti
– PREDAVATELJI: Aleksandra Schuller (Ustvarjalni proces in njegovi raznovrstni potenicali: estetska, kreativno-terapevtska, mistična praksa), Simona Tancig (Značilnosti in pristopi pomoči z umetnostjo), Alenka Vidrih (Psihodrama), Katarina Habe (Trema, izvor kreativne energije), Damjan Makovec (Ples petih ritmov), Ajda Jalovec (psihopatologija v likovni terapiji). 

Študijsko leto 2008/2009

Poletna psihošola 2009: 21. – 25.  september 2009
– LOKACIJA: Hotel Kovač, Osilnica
– TEMA: Kognitivna znanost
– PREDAVATELJI: Aleš Vičič (Kognitivna znanost – kognitivna terapija), Olga Markič (Problem svobodne volje v luči novih raziskovanj v kognitivnih znanostih), Grega Repovš (O delovnem spominu, opicah, magnetih in še čem), Igor Kononeko (Naravno in strojno učenje, inteligenca in zavest, Znanost preverja fenomene zavesti, Objektivna znanost in subjektivna duhovnost se dopolnjujeta, Učitelji modrosti vseh kultur sporočajo isto: Življenje je igra), Gregor Tomc (Kaj in kje je duševnost), Urban Kordeš (Delavnice prvoosebnega raziskovanja).

Finačno so nam  pri izvedbi projekta pomagali:  ŠOU, Študentska organizacija univerze v Ljubljani, ŠSFF – Študentski svet FF 

Zimska psihošola 2009:  11. – 15. februar 2009
– LOKACIJA: Počitniški dom Srednji vrh nad Gozd Martuljkom
– TEMA: Blazno resno o socialni psihologiji
– PREDAVATELJI: Anuška Ferligoj (Analiza socialnih omrežij), Janez Bečaj (Skupinska dinamika), Tomaž Vec (Komunikacija), Vid Vodušek (Skupinska polarizacija), Metka Mencin Čeplak (Sovražni govor in identiteta)

Študijsko leto 2007/2008

Poletna psihošola 2008: 17. – 21. september 2008
– LOKACIJA: Hotel Kovač, Osilnica
– TEMA: Ne morem brez (različni terapevtski pristopi k zdravljenju odvisnosti)
– PREDAVATELJI: Marjana Zidar, Špela Šoštarič (Delo z družinami oseb odvisnih od psihoaktivnih snovi), Radovan Zupančič (Različni pristopi pri zdravljenju odvisnosti), Miha Kramli (Kako reči odvisnosti ne), Andrej Kastelic (Obravnava uživalcev prepovedanih drog), Zvezdan Pirtošek (Možgani in odvisnost).

Zimska psihošola 2008:  6. – 10. februar 2008
– LOKACIJA: RTC Jasnica
– TEMA: Psihologija trženja
– PREDAVATELJI: Marija Skodlar (Delo psihologa v oglaševalski agenciji in osnove psihologije marketinga), Rudi Tavčar (Pogajanja), Matic Sevšek, Sandi Kofol (Egostanja in čustva, ki jih nagovarjajo oglasi), Jernej Petrin (Marketing 2.0 – uporaba marketinških orodij na spletu), Sašo Petek (Copywriter na detektorju laži)

Študijsko leto 2006/2007

Poletna psihošola 2007: 19. do 24. september 2007
-Lokacija: Elerji nad Ankaranom (dom zveze Sonček)
-Tema: Nevroznanost
-Predavatelji: Simon Brezovar in Maja Milavec (Osnove nevrologije, fantomski ud, človek s popolnim spominom), Simona Sanda (Osnove kognitivno vedenjske terapije), Bor Sojar Voglar (Delovanje hipofize), Alenka Sever, Barbara Starovasnik, Ana Ožura ( Klinična nevropsihologija), Saška Roškar (Nevropsihološko in kognitivno ozadje samomorilnih misli), Jure Bon (Magnetnoresonančno slikanje).

Zimska psihošola 2007: 07. do 11. februar 2007
– LOKACIJA: Elerji nad Ankaranom (dom zveze Sonček)
– TEMA: Partnerski odnosi
– PREDAVATELJI: Metka Mencin Čeplak (Medicinske in psihološke vednosti  o istospolni usmerjenosti, istospolnih partnerstvih in d
ružinah), Andrej Perko (Socialno-andragoški program (Rugljeva terapija)), Milan Krajnc Pavlica (Kdo sem? (svetovanje samskim)), Rudi in Meta Tavčar (Partnerski odnosi v luči IMAGO terapije), Sašo Kmet (Psihologija ljubezni in seksualne zasvojenosti), Sandi Kofol (Partnerski odnosi in transakcijska analiza). 

Študijsko leto 2005/2006

Poletna psihošola 2006: 14. do 18. September 2005
-Lokacija: Elerji nad Ankaranom (dom zveze Sonček)
-Tema: Smeri terapij
-Predavatelji: Zoran Milivojevič (Transakcijska analiza), Leon in Bosiljka Lojk (Realitetna terapija), Vilijem Ščuka (Gestalt terapija), Peter Janjuševič in Katja Belšak (Vedenjsko kognitivna terapija), Jože Ramovš (Logoterapija), Marjan Pajntar (Hipnoterapija), Robert Cvetek (EMDR),

Zimska psihošola 2006: 08. do 12. februar 2006
– LOKACIJA: Elerji nad Ankaranom (dom zveze Sonček)
– TEMA: Vojaška psihologija
– PREDAVATELJI: Vladan Beara (vojna travma), Beno Arnejčič (Aktualni izzivi vojaške psihologije in psihologije vojaške organizacije), Safet Alibegić (Vojna v živo: strahovi, travme, resocializacija) in več različnih psihologov SLOVENSKE VOJSKE: Romana Rupar (splošni uvod, zgodovina vojaške psihologije, kaj vse delajo psihologi v SV), Zdravko Strniša, Beti Vovko in Monika Polda (predstavitev oddelka za novačenje in odhod iz sistema), Tatjana Pavšar-Milovanovič in Igor Urekar (psihološko testiranje v okviru zdravniških pregledov), Petra Resman (praktično delo psihologa v bojnih enotah, priprave na mednarodne operacije).

Študijsko leto 2004/2005

Poletna psihošola 2005: 14. do 18. September 2005
LOKACIJA: Elerji nad Ankaranom (dom zveze Sonček)
TEMA: Otroške traume in komplementarne terapije
PREDAVATELJI: Vera Slodnjak (traume in otroške terapije), Vida Celarec (muzikologija), Bojana Caf (gibalno-plesna terapija), Robert Oravecz (emrd terapija, osebne izkušnje itd.), Zora Burnik (trauma)

 Zimska psihošola: 9. – 13. februar 2005
LOKACIJA: Počitniški dom Srednji vrh (ZLRO)
TEMA: Psihologija športa
PREDAVATELJI: R. Misja, K. Čavničar, M. Tušak, A. Vičič, M. Svet in T. Kajtna.

Študijsko leto 2003/2004

Poletna psihošola: 14. – 18. september 2004
LOKACIJA: Počitniški dom Sonček (Elerji)
TEMA: Forenzična psihologija
PREDAVATELJI: V. Ribičič (psihološko sodno izvedenstvo v primeru spolne zlorabe otroka), P. Umek in I. Areh (profiliranje storilcev kaznivih dejanj, pričevanje očividcev in žrtev, uporaba hipnoze, psiholingvistika, odkrivanje resnice/govorjenja laži, forenzična vs. kriminalistična/preiskovalna vs. policijska psihologija, vloga psihologa v policiji, pogajanja …), L. Horvat (psihološko sodno izvedenstvo), J. Rojšek (razvojno psihološke in osebnostne značilnosti morilcev) in Z. Burnik (kako pišemo izvedensko mnenje glede na vrste izvedenjskih mnenj – konstrukcija izvedenjskih mnenj, kritika izvedenjskih mnenj psihološke stroke, intervju z otrokom/mladostnikom (pri zlorabah, razvezah …) pri izdelavi izvedenjskega mnenja)

Zimska psihošola: 11. – 15. februar 2004
LOKACIJA: Počitniški dom Piran (ZLRO)
TEMA: Družinska terapija
PREDAVATELJI: Sandi Kofol (psihologija ljubezni), zakonca Tavčar (Imago zakonska terapija), Adela Klehar (delavnica na temo partnerskih odnosov z vidika teorije izbire), Marinka Lampreht (izkustvena družinska terapija) ter Julijana Florjančič Kristan in Alenka Savnik (sistemska družinska terapija) 

Študijsko leto 2002/2003

Poletna psihošola: 17. – 21. september 2003
LOKACIJA: Počitniški dom Sonček (Elerji)
TEMA: Parapsihologija in mejna področja psihologije
PREDAVETELJI: Igor Kononenko (relacija med znanostjo in duhovnostjo), Janek Musek (parapsihologija), Jože Magdič (sanje), Zvezdan Pirtošek (zavest) in Marjan Pajntar (hipnoza)

Zimska psihošola:  12. – 16. februar 2003
LOKACIJA: Dom duhovnosti Kančevci
TEMA: Marketing in management
PREDAVATELJI: Mateja Videčnik (kvalitativne raziskave v marketingu), Tina Komelj (fokus skupine), Jernej Repovš (delo psihologa v praksi), Rudi Tavčar (medkulturne raziskave v marketingu) in Grega Repovž

Študijsko leto 2001/2002 Zimska psihošola:  5. – 10. februar 2002
LOKACIJA: Dom duhovnosti Kančevci
TEMA: Partnerski odnosi in psihoterapija
PREDAVATELJI: Željko Ćurić in Niko Mejaš (partnerski odnosi z vidika transakcijske analize), Ljiljana Klisić-Djordjević (telesna psihoterapija, neoreichizem), Janez Rugelj (partnerski odnosi) in Aleksandar Štulhofer (spolne motnje)

Študijsko leto 2000/2001

Poletna psihošola: 6. – 10. oktober 2001
LOKACIJA: Počitniški dom Sonček (Elerji)
TEMA: Delo na sebi z vidika različnih psihoterapij
PREDAVATELJI: Nerina Bonassin Batelli (integrativna psihoterapija), Borut Škodlar (eksistencialna psihoterapija) in Željko Ćurić (transakcijska analiza)

Zimska psihošola: 7. – 12. februar 2001
LOKACIJA: Dom duhovnosti Kančevci
TEMA: Ljubezen in partnerstvo z vidika transakcijske analize
PREDAVATELJ: Zoran Milivojević

Študijsko leto 1999/2000

Poletna psihošola:  15. – 19. september 2000
LOKACIJA: Počitniški dom Škofja Loka (Portorož)
TEMA: Psihoterapije
PREDAVATELJI: Lea Šugman-Bohinc (sistemska terapija), zakonca Kuhar (družinska terapija) in Aco Prosnik (plesna terapija)

 Zimska psihošola: 7. – 12. februar 2000
LOKACIJA: Dom duhovnosti Kančevci
TEMA: Alternativni pristopi v psihologiji
PREDAVATELJI: Marjan Pajntar (hipnoza), Silvo Šinkavec (osebni dnevnik), Jože Magdič (Jung in sanje), g.Mandelj (masaža) in Borut Škodlar (joga)

Študijsko leto 1998/1999

Poletna psihošola: 24. – 26. september 1999
LOKACIJA: Počitniški dom Škofja Loka (Portorož)
TEMA: Tehnike uspešnega spoprijemanja s problemi
PREDAVATELJ: Vili Ravnjak (joga nidra, nehipnotična regresija, meditacija na notranjo tišino)

Študijsko leto 1997/1998

Poletna psihošola: september 1998
LOKACIJA: Portorož
TEMA: Komunikacija
PREDAVATELJI: Bojan Pucelj (transakcijska analiza), Gabi Čačinovič–Vogrinčič (psihologija družine), Manca Košir (partnerski odnosi) in Bojana Caf (likovna terapija)

Zimska psihošola: 2. – 7. februar 1998
LOKACIJA: Dom duhovnosti Kančevci
TEMA: Psihoterapevtski in celostni pristopi v sodobni družbi
PREDAVATELJI: Leon Lojk in Vlasta Zabukovec (realitetna psihoterapija), Peter Praper (izkušnja velike skupine), Breda Kroflič (gibalna terapija) in Helidor Cvetko (integrativna terapija)

Študijsko leto 1996/1997

Poletna psihošola: september 1997
LOKACIJA: Portorož
TEMA: Emocije
PREDAVATELJI: Karmen Šterk (emocije po Freudu), Zora Burnik (delavnice na temo emocij), Adela Kelhar (kakovost življenja) in Aco Prosnik (pravljice)

Zimska psihošola:  februar 1997
LOKACIJA: Ankaran
TEMA:Identiteta DŠPS

Študijsko leto 1995/1996

Poletna psihošola: september 1996
LOKACIJA: Svetinje
PREDAVATELJI: Zora Burnik in sod. (terapevtsko delo v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše) in Leah Bartal-Shapira (kreativna terapija)

Zimska psihošola: februar 1996
LOKACIJA: Ankaran
PREDAVATELJI: Martin Bertok (transakcijska analiza), Zora Burnik (nevroze in depresije), Catharina Kneepkens (plesna terapija po Feldenkraisu), Tomaž Vec (doživljajska pedagogika), Radovan Zupančič (realitetna terapija), Maks Tušak (psihološki eksperiment – ekstrasenzorna percepcija) in Mojca Vogelnik (terapija z umetnostjo – likovna in plesna terapija)

Študijsko leto 1994
/1995

Poletna psihošola: september 1995
LOKACIJA: Dolenjske toplice
PREDAVATELJI: Zoran Zeljić in Zora Burnik (travma, stres in travmatska nevroza), Gabi Čačinovič–Vogrinčič (psihologija družine), Vlado Šav (pomoč z umetnostjo – kreativna terapija), Vid Pečjak (tehnike ustvarjalnega mišljenja – renatalizacija) in Valentin Bucik (kaj ima genetika opraviti z inteligentnostjo)

Zimska psihošola: februar 1995
LOKACIJA: Ankaran
PREDAVATELJI: Tanja Lamovec in Vito Flaker (duševno zdravje v skupnosti), Vid Pečjak (sebični gen), Janek Musek (parapsihologija), Borut Škodlar (joga in logoterapija) ter Tjaša Steiner, Mateja Markl, Ivna Bulič in Grega Repovš (trening socialnih veščin) 

Študijsko leto 1993/1994

Poletna psihošola: september 1994
LOKACIJA: Kozjak
PREDAVATELJI: Marjan Pajntar (hipnoza), Maks Tušak (relaksacija), Robert Kržiščnik (terapije) ter Tjaša Steiner in Matej Černigoj (odnosi med spoloma).