Nagradna igra ob podaljšanju članstva v DŠPS

Splošna pravila nagradne igre ob podaljšanju članstva
Nagradna igra traja od 13. 10. 2020 do 31. 10. 2020. Organizator je Društvo študentov psihologije Slovenije (DŠPS). Nagradna igra se lahko oglašuje na Facebook ali Instagram strani Društva študentov psihologije Slovenije, vendar Facebook ali Instagram nista njen pokrovitelj, niti ni nobena nagradna igra kakorkoli povezana s Facebookom ali Instagramom. Za prijavo k nagradni igri morajo udeleženci ustrezno izpolniti Google Form obrazec, vendar Google ni pokrovitelj, niti ni nagradna igra kakorkoli povezana z Googlom. Namen nagradne igre je nagrajevanje zvestobe članov in članic društva.
 
Potek in pogoji
Sodelujejo lahko obstoječi člani in članice Društva študentov psihologije Slovenije, ki izpolnijo Google Form obrazec o podaljšanju članstva v DŠPS za študijsko leto 2020/2021 in poravnajo letno članarino za članstvo v DŠPS za študijsko leto 2020/2021. Med vsemi, ki bodo ustrezali navedenim pogojem, bomo izbrali 20 oseb, ki bodo prejele DŠPS nahrbtnik, 5 oseb, ki bodo prejele DŠPS majico, in 1 osebo, ki bo prejela DŠPS pulover. Nagrajenke_ci bodo nagrado lahko prevzele po dogovoru najkasneje do 31. decembra 2020.
 
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka.
 
Sodelujoči sami nosijo vse stroške sodelovanja kot so stroški prenosa podatkov, dostop do svetovnega spleta, pot do prevzemnega mesta nagrade itd.
 
Žrebanje in objava nagrajencev
Žrebanje bo potekalo v 7 dneh po zaključku nagradne igre. V žrebanje bodo vključeni vsi, ki bodo do konca nagradne igre izpolnili zgoraj navedene pogoje.
 
Med vsemi bomo izžrebali osebo, ki ustreza vsem pogojem. Nagrajenka/ec bo o izžrebu obveščen/a preko elektronske pošte na naslov, ki ga je navedla v obrazcu za podaljšanje članarine. V kolikor se v roku 48 ur ne odzove na poziv k dogovoru o prevzemu, izžrebamo naslednjo osebo, ki bo imela prav tako čas 48 ur, da potrdi nagrado. V kolikor ti nagrajenci tega ne naredijo, se dokončno odvzame pravica do te nagrade.
 
Vse davke v zvezi z izvedbo nagradne igre in podelitvijo nagrade nosi organizator. Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UI RS št. 86/04 in 67/70), ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam.
 
Zbiranje osebnih podatkov izvaja organizator in ne Facebook, Instagram ali Google. S sodelovanjem v nagradni igri soglašate s pridobivanjem in obdelavo vaših osebnih podatkov, omenjenih v teh pravilih. Namen obdelave osebnih podatkov je izključno za podelitev nagrad. Rezultati so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.
 
Nagrade ni mogoče izplačati v gotovini, zamenjati ali prenesti na tretjo osebo, prav tako ni možno z doplačilom zamenjati vrste ali tipa nagrade. Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli izžrebancu, če ugotovi, da je ta sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi pravili. V tem primeru organizator nagrado ponudi naslednjemu izžrebancu.
 
Udeleženci nagradne igre hkrati s pravili nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook, Instagram ali Google skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook, Instagram ali Google skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook ali Instagram profilu. Organizator si pridržuje pravico nagradno igro kadarkoli spremeniti ali končati. Zaradi predčasnega zaključka ni mogoče uveljavljati nobenih zahtevkov. Organizator je upravičen, da posamezne osebe izloči iz nagradne igre, v kolikor obstajajo upravičeni razlogi, zlasti v primeru kršitev pogojev sodelovanja v nagradni igri. V tem primeru je možno nagrajencem odreči nagrado ter zahtevati njeno vračilo.
 
Kontakt organizatorja

Društvo študentov psihologije Slovenije
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana

E-mail: info@dsps.si